Doanh nghiệp/nhóm khởi nghiệp của bạn định hướng về công nghệ, kỹ thuật và bạn có thể tạo ra được các phần mềm, công cụ, website phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp bạn.

Có 1 câu hỏi đặt ra là bạn có cần 1 bên khác hỗ trợ phát triển website giới thiệu doanh nghiệp, các phần mềm hoặc các ý tưởng do công ty (nhóm khởi nghiệp) của bạn đề xuất?

Để giải quyết câu hỏi này, bạn cần xem thử về sự thuận lợi và bất lợi của 2 cách tiếp cận.

Thuận lợi và bất lợi ở đâu?

Trường hợp bạn tự phát triển tất cả, bạn sở hữu toàn bộ quy trình và bạn chủ động ở bất kỳ khâu nào, các công ty lớn cũng làm việc theo xu hướng này, họ luôn tìm kiếm và mua lại các công ty có khả năng hỗ trợ các khâu phát triển của họ.

Bạn có thể giữ bí mật được các thông tin nhiều hơn và an toàn hơn. Tuy nhiên bạn cũng có thể suy xét các gói công việc nào không phải bảo mật và các công việc nào bắt buộc phải bảo mật và dù là trường hợp nào cũng là dao 2 lưỡi.

Bạn giảm được chi phí thuê bên ngoài, tuy nhiên không chắc rằng đây là giảm chi phí bởi vì bạn phải tốn thêm thời gian và chi phí để đội ngũ nội bộ bạn phát triển thêm các công cụ không liên quan trực tiếp đến sản phẩm chính.

Tính chuyên môn hóa không cao. Giả sử sản phẩm bạn đang phát triển là các phần mềm cho di động như Android và iOS, nhân lực của bạn cũng tập trung phát triển cho các mảng này và bạn phân tán để làm 1 website giới thiệu sản phẩm. 1 điều cần lưu ý là website giới thiệu sản phẩm hay doanh nghiệp bạn chỉ phát triển 1 lần và rất ít khi làm lại. Do đó, bạn không có được tính kế thừa.

Nhân lực của bạn rất ít vì mới khởi đầu, như vậy bạn không thể sử dụng nhân lực cho các mục tiêu khác ngoài sản phẩm chính. Và thật sự người giỏi không phải là người làm tất cả.

Như vậy, bạn xác định những mục tiêu thật sự bạn nhắm đến và nên bỏ qua những thứ xung quanh hoặc không muốn quan tâm để đứa con tinh thần của mình hoàn thiện nhanh hơn.